Priponke:
Prenesi to datoteko (PEOS_PROGRAM -oktober 2018-1.pdf)PEOS_PROGRAM -oktober 2018-1.pdf[ ]394 kB

 Delavnica »Iz prakse za prakso«


Preverjanje električne opreme strojev

in
pripadajočih električnih inštalacij v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in
standardom Varnost strojev - Električna oprema strojev SIST EN 60204-1

 4003 250x250

v četrtek, dne 18. 10. 2018

s pričetkom ob 9,00 uri
v dvorani »D« na
Dimičevi ulici 13, Ljubljana
(poslovna stavba GZS)

 

 Delavnica je namenjena:

  • strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu
    zaposleni pri delodajalcih
  • strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu
    zaposleni v podjetjih za dovoljenji za delo
  • pregledovalcem delovne opreme (strojev)
 
  • vzdrževalcem in serviserjem električnih strojev
  • izdelovalcem strojev za lastno uporabo
  • proizvajalcem strojev z električno opremo

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu (Ur. List RS, št. 109/2011) bo priznano udeležencem 8. točk v skladu s pridobljenim potrdilom Ministra za delo, družino in socialne zadeve.

 

Vljudno vas vabimo na 10. posvet Kemijska varnost za vse:

Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

 

(Laško, 23. in 24. oktober 2018),

ki ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira skupaj z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Uradom RS za kemikalije ter Zavodom RS za šolstvo, sofinancira pa ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

 

Podrobnosti so razvidne iz priloženega vabila in programa.

dunaj1

STROKOVNA EKSKURZIJA

Dunaj 2018«

 

 

Gradivo s strokovne ekskurzije DVILJ, Dunaj 2018 je v prilogi zgoraj !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  TRADICIONALNI
POMLADNI POSVET
DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA

 

torek, 27. marec 2018

Program:

program270320181
Slike za člane društva

Gradivo za člane društva

V obrazložitvi podelitve je bilo navedeno, da je DVILJ ustanovitelj institucionalnega izobraževanja varnosti pri delu v R Sloveniji.

Priznanje je rezultat dela naših predhodnikov, pa tudi našega skupnega zavzetega dela v DVILJ na področju izobraževanja in dela na področju varnosti pri delu.

Priznanje FKKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------