ZnakDVILJmali

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Society of Sa
fety Engineers Ljubljana


Naslov/Address : Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun : SI56 6100 0200 0054 114
Davčna številka :  20483791

afnaTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ) so ustanovili varnostni inženirji vseh stopenj in strokovnjaki drugih poklicev, ki opravljajo strokovne in druge naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, požarno varnostjo in varstvom okolja, v širši ljubljanski regiji in drugih krajih Slovenije.

DVILJ je bilo ustanovljeno 14. oktobra 1955. Pobudnika ustanovitve g. Ludevik Kavs in g. Zlatko Šorman, sta ga poimenovala kot Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov (DVIT).
Iz zgodovine delovanja društva, zasledimo leta 1962 preimenovanje v Okrajno društvo varnostnih inženirjev in tehnikov LRS Ljubljana, in sprejetje statuta društva leta 1963.

Leta 1965 se društvo preimenuje v Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana (DVIT LJ), ki je takrat še neregistrirano in pokriva poleg ljubljanske še gorenjsko in dolenjsko regijo. DVIT LJ je bilo pobudnik ustanovitve Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS), ter prav tako pobudnik, da je ZDVIS leta l966 ustanovila prvo samostojno višjo šolo za varstvo pri delu v Evropi.

DVIT LJ se leta 1974  reorganizira in 1977 registrira pri takratnem Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Leta 1996 pa se DVIT LJ, preimenuje v današnje Društvo varnostnih inženirjev (DVILJ), ter kot tako nadaljuje tradicijo združevanja varnostnih inženirjev.
 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana pridobi leta 2008 status društva, ki deluje v javnem interesu.

Je najstarejše in največje tovrstno združenje strokovnjakov s področja varnosti pri delu v Republiki Sloveniji.

 

Temeljna vodila društva:

  1. Varnost in zdravje sodita med temeljne človekove potrebe, pravice in vrednote.
  2. Zagotavljanje varnih in zdravih delovnih ter bivalnih razmer je zato v javnem - nacionalnem interesu.
  3. Država, delodajalci, delojemalci in varnostni inženirji se zavedamo pomembnosti varnosti in zdravja pri delu.

Varnostni inženirji in ostali strokovni delavci, ki s svojim poklicnim in društvenim delom delujemo na področju varnosti in zdravja pri delu v interesu dvigovanja splošne ravni varnosti in zdravja delovnih in bivalnih razmer v državi smo se združili v Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana – DVILJ z namenom:

  • informiranja, usposabljanja in povezovanja delavcev, ki sodelujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,
  • sodelovanja pri pripravi predpisov iz naštetih področjih z aktivnim obravnavanjem delovnih gradiv in predlogov predpisov iz te alinee,
  • predlaganja sistemskih rešitev na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • koordinacije in opravljanja strokovnih nalog za zainteresirane družbe, posameznike in druge organizacije in organe (tudi društva in državne organe),
  • nudenja pomoči članom pri reševanju varnostne problematike in pri programiranju usposabljanja, analiziranja, ipd.,
  • povezovanja izvajalcev strokovnih nalog in predlaganje skupnih aktivnosti povezovanja z drugimi asocijacijami inženirjev, upravnimi organi in izobraževalnimi ustanovami.

 

V ta namen Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana:

  • organizira posvete, seminarje, razstave ipd. za strokovnjake, ki delajo na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,
  • organizira strokovna ekskurzije v Sloveniji in inozemstvu za člane društva,
  • izvaja publicistično dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • promovira varnost in zdravja delovnih in bivalnih razmer,
  • se povezuje z drugimi društvi, asocijacijami in institucijami, ki se posredno ali neposredno vključujejo v oblikovanje, uvajanje in izvajanje varnosti in zdravja pri delu na vseh nivojih dela,
  • opravlja posamezne strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu za zainteresirane pravne osebe in posameznike po posebnih pogodbah,
  • po potrebi ustanavlja sekcije (pomožne ali druge),
  • zagotavlja informiranost članstva z izdajanjem pisnih informacij,
  • v zvezah in združenjih, kjer je DVILJ vključen, zastopa stališča DVILJ in interese članstva.

V Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana – DVILJ, ki je bilo ustanovljeno 14. 10. 1955 je danes prostovoljno vključenih okrog 200 posameznikov - varnostnih inženirjev, strokovnih delavcev, ki opravljajo strokovne naloge na področju varnosti pri delu.

Podrobnejša pravila si lahko preberete tukaj : Pravila

 

 

 

Pogled ogledov prispevkov
133994