Izšel je priročnik:

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

 
 KM obolenja prirocnik2

 

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja.

Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj.

Priročnik je v elektronski obliki objavljen na portalu Varnost in zdravje pri delu: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/publikacije

Če pa bi želeli pridobiti/deliti priročnik v tiskani obliki, prosimo, če ustrezno število izvodov naročite s pomočjo obrazca, ki je objavljen na: https://www.1ka.si/KMO
 
 

THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE)

http://www.european-safety-engineer.org

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

https://www.facebook.com/ESSE-686148964731184

https://www.linkedin.com/in/esse-esse-5903a0202/

18th INTERNATIONAL CONFERENCE:

MANAGEMENT AND SAFETY – M&S 2023

Maribor, Slovenia, EU

Hotel Habakuk https://habakuk-hotel.com

and online

Friday, June 9th, 2023 and Saturday, June 10th, 2023

CONFERENCE THEME:

MANAGEMENT OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND RADIOLOGICAL RISKS AND SAFETY

Dear

We are honored to invite you to the author of the M&S 2023 Conference.

Documents attached.

Deadline for Submission of Abstract and Author: 31.1.2023.

Have a nice and safe day.

INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT

prof.dr.sc.Vesna Nikolić, Chair of the International Program Committee, Serbia

mr.sig. Leon Vedenik, Host Organizer, Slovenia

dr.sc.Josip Taradi, Chair of the International Organizing Committee, Croatia

https://www.facebook.com/Conference-Management-and-Safety-168252423267706

 
 
 

 

 

Izšel je novi Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe na delu 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022078.pdf

V Uradnem listu RS št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022 objavljen še: popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. 

 

Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;

ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje  v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Prijava nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljnjem besedilu: obrazec) iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.
(3) Obrazec se izpolni elektronsko, če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(4) Obrazec se izpolni v skladu s tem pravilnikom in z navodilom za izpolnitev obrazca, ki je objavljeno na spletnih straneh IRSD, ZZZS in NIJZ.
(5) Navodilo za izpolnitev obrazca sprejmejo skupaj poslovodni organi IRSD, ZZZS in NIJZ.

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.

 
 Prijave nezgod in poškodb pri delu

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Inšpektorat RS za delo (v nadaljevanju: IRSD) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) pripravljamo informacijsko rešitev, elektronsko Prijavo nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: ePrijava NPD), ki bo nadomestila papirnati obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8 obrazec).

Cilji uvedbe ePrijave NPD so:

• poenostaviti in v celoti digitalizirati postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu za delodajalca in s tem razbremeniti delodajalce;
• odpraviti postopke, katerih nosilec je ob nezgodi in poškodbi pri delu sedaj zavarovanec/poškodovanec ter s tem razbremenitev zavarovancev;
• izbranim osebnim zdravnikom (v nadaljevanju: IOZ) zagotoviti ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca, zmanjšati časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in omogočiti pregled (zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev;
• za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja omogočiti IRSD hitrejši dostop do prijav;
• zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov in njihova varna izmenjava med ZZZS in NIJZ;
• zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov za pripravo statistik;
• deležnikom poenostaviti dostop do podatkov, upoštevaje njihove zakonske pristojnosti;
• zmanjšati stroške vseh deležnikov, ki sodelujejo pri izdaji in obdelavi ePrijave NPD;
• omogočiti pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

več:
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19DAz9DQwNA1zM3QzM3H28zUK8gowNPI31C7IdFQFDW6pB/

 Napoved – Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu


https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-09-01-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu-po-novem-le-se-elektronsko/

 

 Debata na forumu in šifrant:

https://www.dvilj.si/forum/viewtopic.php?f=39&t=1097&p=1747&sid=0dbbf28f10018e4361b5ada399022b01#p1747