Izšel je novi Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe na delu 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022078.pdf

V Uradnem listu RS št. 90/2022 z dne 5. 7. 2022 objavljen še: popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu. 

 

Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;

ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje  v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Prijava nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljnjem besedilu: obrazec) iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.
(3) Obrazec se izpolni elektronsko, če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(4) Obrazec se izpolni v skladu s tem pravilnikom in z navodilom za izpolnitev obrazca, ki je objavljeno na spletnih straneh IRSD, ZZZS in NIJZ.
(5) Navodilo za izpolnitev obrazca sprejmejo skupaj poslovodni organi IRSD, ZZZS in NIJZ.

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.

 
 Prijave nezgod in poškodb pri delu

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Inšpektorat RS za delo (v nadaljevanju: IRSD) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) pripravljamo informacijsko rešitev, elektronsko Prijavo nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: ePrijava NPD), ki bo nadomestila papirnati obrazec - Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8 obrazec).

Cilji uvedbe ePrijave NPD so:

• poenostaviti in v celoti digitalizirati postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu za delodajalca in s tem razbremeniti delodajalce;
• odpraviti postopke, katerih nosilec je ob nezgodi in poškodbi pri delu sedaj zavarovanec/poškodovanec ter s tem razbremenitev zavarovancev;
• izbranim osebnim zdravnikom (v nadaljevanju: IOZ) zagotoviti ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca, zmanjšati časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in omogočiti pregled (zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev;
• za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja omogočiti IRSD hitrejši dostop do prijav;
• zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov in njihova varna izmenjava med ZZZS in NIJZ;
• zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov za pripravo statistik;
• deležnikom poenostaviti dostop do podatkov, upoštevaje njihove zakonske pristojnosti;
• zmanjšati stroške vseh deležnikov, ki sodelujejo pri izdaji in obdelavi ePrijave NPD;
• omogočiti pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

več:
https://zavezanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azap/e-poslovanje/prijave-nezgod-in-poskodb-pri-delu/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivf19DAz9DQwNA1zM3QzM3H28zUK8gowNPI31C7IdFQFDW6pB/

 Napoved – Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu


https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-09-01-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu-po-novem-le-se-elektronsko/

 

 Debata na forumu in šifrant:

https://www.dvilj.si/forum/viewtopic.php?f=39&t=1097&p=1747&sid=0dbbf28f10018e4361b5ada399022b01#p1747