Priljubljene povezave

DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV NA SPLETU
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje
pri delu Ptuj
dviPtuj
DVI Ljubljana
 
DVILJ
Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor DVI Maribor
Zveza društev varnostnih inženirjev

nima spletne strani
 
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo Mesto DVTI Novo
                mesto
Povezave v Sloveniji in tujini
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Ministrstvo za delo

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Nacionalna mreža EU-OSHA

OSHA MDDZ
Inšpekcija za delo RID
Digitalna knjižnica Slovenije Digitalna knjižnica Slovenije
Evropska komisija

 

spletna stran evropske komisije

THE EUROPEAN SOCIETY OF SAFETY ENGINEERS (ESSE) evropska zveza varnostnih inženirjev
http://www.nfpa.org/

nfpa

 

NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health

niohs logo

 

ASSE, American Society of Safety Engineers

4C-asse-logo-600dpi 

 

Fundacija Avgusta Kuharja
fundacija AK

Online Interactive Risk Assessment - OiRA

 

professions

Zbornica varnosti in zdravja pri delu

 zbornica VZD
Register predpisov RS

predpisi RS

Slovensko združenje za požarno varnost

SZPV

Gasilska zveza Slovenije  gasilska zveza slovenije

 

STROJNIŠTVO.COM

Vse o strojništvu, tudi nekaj o varnost strojev

 

EVROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE echa
Urad RS za kemikalije  urad za kemikalije
Podatkovna zbirka nevarnih snovi nevarna snov