posvet 2018 5

posvet 2018 3

 

Posvet je bil uspešno izveden.

 

posvet 2018 4

 

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljenimi
kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na
področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št.
109/2011).


Program je potrjen s strani IRSD v skladu s Pravilnikom o
programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za
varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur. list RS št. 31/2008).

 

Gradivo in fotografije za člane bodo objavljene na forumu.

 

Vljudno vas vabimo na 10. posvet Kemijska varnost za vse:

Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

 

(Laško, 23. in 24. oktober 2018),

ki ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira skupaj z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Uradom RS za kemikalije ter Zavodom RS za šolstvo, sofinancira pa ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

 

Podrobnosti so razvidne iz priloženega vabila in programa.

dunaj1

STROKOVNA EKSKURZIJA

Dunaj 2018«

 

 

Gradivo s strokovne ekskurzije DVILJ, Dunaj 2018 je v prilogi zgoraj !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V obrazložitvi podelitve je bilo navedeno, da je DVILJ ustanovitelj institucionalnega izobraževanja varnosti pri delu v R Sloveniji.

Priznanje je rezultat dela naših predhodnikov, pa tudi našega skupnega zavzetega dela v DVILJ na področju izobraževanja in dela na področju varnosti pri delu.

Priznanje FKKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------