skok sport2

TRADICIONALNO DRUŽENJE ČLANOV Društva varnostnih inženirjev Ljubljana Tudi letos se člani DVILJ, donatorji, sponzorji in drugi podporniki dobimo na tradicionalni lokaciji v Tacnu (SKOK ŠPORT), 25. 5. 2023 ob 14.00.

Kot vsako leto bomo tudi letos poleg druženja, strokovnih debat, poskrbeli za hrano, pijačo ter športne igre.

Zaradi lažjega planiranja dogodka se prosimo prijavite preko eNovičnika ali na mail DVILJ do 22. 5. 2023.

  VABLJENI!

Se vidimo!

 
Priponke:
Prenesi to datoteko (NAROCILNICA-knjiga.doc)NAROCILNICA-knjiga.doc[ ]1765 kB

 

Obveščamo vas, da je izšel 

Priročnik OSEBNA VAROVALNA OPREMA

v prenovljeni in dololnjeni izdaji.

Avtor dr. Jožef Horvat

Priročnik v prenovljeni in dopolnjeni izdaji je namenjen vsem, ki se pri svojem poklicnem delu srečujejo z varstvom in zdravjem pri delu in varnostnim inženirjem, posebej v pomoč pri izdelavi ocene tveganja in izjave o varnosti, pri izbiri osebne varovalne opreme.

V pomoč bo tudi delodajalcem, pravnim osebam v trgovini, samostojnim podjetnikom pri poznavanju, zagotavljanju in izbiri primerne osebne varovalne opreme.

Knjiga je namenjena tudi kot študijsko gradivo študentom in vsem bodočim diplomantom, ki se bodo odločili, da svojo poklicno pot nadaljujejo v smeri zagotavljanja več varnosti in zdravja pri delu.

V Sloveniji je pri trgovcih, pri malih podjetnikih, pri samozaposlenih, kmetijstvu in gozdarstvu, pri uporabi, žal še veliko nepoznavanja in nepravilnosti na področju osebne varovalne opreme. Letna poročila in stanje (ne)uporabe osebne varovalne opreme, so opisana v poročilih pristojnih inšpekcijskih organov.

Inšpekcijski pregledi Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi z osebno varovalno opremo se vršijo na podlagi določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Tržni inšpektorat pa izvaja inšpekcijske nadzore s kontrolo izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti z Uredbo (EU) 2016/425, tako na trgu s kontrolo pri distributerjih, dobaviteljih, uvoznikih, in proizvajalcih. Posebno vlogo pri nadzoru osebne varovalne opreme pri uporabnikih, to je v delovnih procesih, izvaja pristojni organ za ugotavljanje skladnosti. Pri izpolnjevanju postopkov ugotavljanja skladnosti se preverja vsak tip posebej in sicer ali so zahteve, ki jih ureja Uredba EU 216/425 izpolnjene in s tem tudi izpolnjevanje zahtev standardizacijske zakonodaje.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru nad uporabo:

  • ne zagotavljanje OVO,
  • ne zagotavljanje uporabe OVO,
  • ne zagotavljanje pregledov in preiskav OVO,
  • neopredeljenost OVO v internih aktih (izjava o varnosti in ocena tveganja),
  • ne vodenje evidence o preskusih in pregledih OVO.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru na trgu:

  • ne zagotavljanje predpisanih navodil za uporabo,
  • nepopolna navodila za uporabo,
  • neskladnost navodil v slovenskem jeziku z navodili, ki jih je zagotovil proizvajalec v tujem jeziku,
  • ne zagotavljanje, nepopolnost izjave EU o skladnosti.

Knjiga Osebna varovalna oprema je izšla s pomočjo Društva varnostnih inženirjev Ljubljana ter podjetja PAB  Akrapovič v Založbi DVI Ljubljana.

Knjigo Osebna varovalna oprema je mogoče naročiti preko spletne pošte na naslovu vasja. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naročilnica je v priponki.

 

Spoštovani,

v priponki so nadaljnja navodila v zvezi z izobraževanjem, ki bodo potekala na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Lep pozdrav.

DVILJ

Priponke:
Prenesi to datoteko (Vabilo posvet marec 2023_3.pdf)Vabilo posvet marec 2023_3.pdf[ ]43 kB
 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana organizira

 

Tradicionalni marčevski posvet

s področja varnosti in zdravja pri delu

 

v četrtek, 30. 03. 2023

v UKCL ob 8.00 uri

PROGRAM:

8.00

 

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

 

Nagovor predsednika DVI Ljubljana Jerneja Jenka in otvoritev posveta

8.30 - 9.00

dr. Jožef Horvat:

Strokovna literatura na področju OVO

9.00 - 9.45

Jaka Prijatelj,

EU SAFETY, d.o.o.: Uporaba osebne varovalne opreme na višini (blažilnik padca)

9.45 - 10.15

Paskal Majer in Anže Kovačič, DR. NEMO d.o.o.:

Dekontaminacija kemikalij in nevarnih snovi z granulatom za dekontaminacijo

10.15 - 11.00

Tjaša Štebe, CODEX Technologies, d.o.o.:

Tveganje za zdravje zaradi neustreznega čiščenja delovnih oblek

11.00 - 11.15

 

Odmor in priložnost za posvetovanje udeležencev

11.15 - 12.00

prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, KIMDPŠ:

Pravilnik o poklicnih boleznih

12.00 - 12.45

Mateja Gris, SZPV in Jani Modic, Zavod Brez ovir:

Evakuacija funkcionalno oviranih oseb iz objektov

12.45 - 13.45

Jernej Jenko, Luka Bratec (moderatorja):

Skupščina DVI Ljubljana

13.45 - 14.00

 

Zaključek

 

Po posvetu strokovno in družabno druženje v gostišču Pri Micki!

Vabljeni! Lep in varen dan! 

   
   
 

Pozdravljeni,

 dne 24.2.2023 je izšla nova številka Uradnega lista RS, št. 25/2023, dostopna nahttps://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023025.pdf

 

Pravilnik o poklicnih boleznih

Ta pravilnik določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,  postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. S tem pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,  spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.

 Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na KIMDPŠ. Minister imenuje člane interdisciplinarne skupine strokovnjakov najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika. KIMDPŠ izda poslovnik o načinu dela interdisciplinarne skupine strokovnjakov najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika. 

 Določen je tudi nov SEZNAM poklicnih bolezni (priloga 1). Vključene so tudi nalezljive bolezni, covid …..

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (t.j. 25.2.2023), uporabljati pa se začne 1. maja 2023.

 

DVILJ