Spoštovane članice, člani, strokovna javnost varnosti pri delu,

POSVET DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA – MAREC 2019

bo v četrtek, 28. marca 2019

s pričetkom ob 8.00 uri.

v PREDAVALNICI I,

Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,

Zaloška cesta 7, v Ljubljani

Priponka: Posvet marec 2019

PROGRAM:

8:00

Registracija udeležencev

8:25 – 8:30

dr. Miran Pavlič, Nagovor predsednika DVI Ljubljana in Otvoritev posveta

8:30 – 9:15

Vilko Švab, univ. dipl. org., var. inž. (Triera): Kaj prinaša standard SIST 45001:2018 Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

9:15 – 10:15

Peter Šalej, dipl. upr. org. (ZPIZ): Aktivno sodelovanje delodajalcev v pripravljalnem postopku na poklicno rehabilitacijo

10:15 – 11:00

mag. Aleš Drnovšek (Ekosystem): Gradbena tehnična smernica TSG-1-001 -    Požarna varnost v stavbah

11:00– 11:15

Odmor in priložnost za posvetovanje udeležencev

11:15 – 12:15

Simon Savski, univ. dipl. prav. (Ministrstvo za pravosodje): Preprečevanje nasilja tretjih oseb in videonadzor

12:15 – 12:45

Franci Urankar in Saša Vrtovec (AUDIO BM): Sluh in varovanje sluha pred hrupom

12:45 – 13:45

Janko Gorjanc, var. inž. (Goodyear): Pravična varnost (Just culture)

13:50

    SKUPŠČINA DVILJ

15:00

    Zaključek posveta s kosilom

 

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljenimi kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011).

POSVET JE NAMENJEN:

  • strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu zaposlenim pri delodajalcih,
  • strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, zaposlenim v podjetjih z dovoljenji za delo,
  • sindikalnim in delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter predstavnikom sveta delavcev,
  • študentom Tehniške varnosti na FFKT,
  • upokojenim članom DVILJ in ZDVIS.

Teme bodo predstavili izkušeni predavatelji, vsi priznani strokovnjaki na svojem področju. Udeleženci bodo lahko predavateljem, po koncu vsakega predavanja, postavili vprašanja o temi.

Na MDDSZEM bomo podali vlogo za priznanje programa. Planiramo, da bodo udeleženci prejeli Potrdila v skladu s pravilnikoma, ki urejata izobraženje s področja varnosti pri delu in požarne varnosti.

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljenimi kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011).

dunaj1

STROKOVNA EKSKURZIJA

Dunaj 2018«

 

 

Gradivo s strokovne ekskurzije DVILJ, Dunaj 2018 je v prilogi zgoraj !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V obrazložitvi podelitve je bilo navedeno, da je DVILJ ustanovitelj institucionalnega izobraževanja varnosti pri delu v R Sloveniji.

Priznanje je rezultat dela naših predhodnikov, pa tudi našega skupnega zavzetega dela v DVILJ na področju izobraževanja in dela na področju varnosti pri delu.

Priznanje FKKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Strokovna ekskurzija 2017 v Singapur in Malezijo 2017

je bila uspešno izvedena

 

DOSH

malezija mala

malezija mala2

 

**************************************************************************************************************************