Pobuda za spremebo pogojev za pridobitev dovoljenja za delo

Pobuda za spremebo pogojev za pridobitev dovoljenja za delo

OdgovorNapisal/-a admin2 » 03 02 2013 11:20

Sedanja ureditev v zakonu in pravilniku zahteva imenovanje zunanjega izvajalca z dovoljenjem za delo za vseh 11 nalog, dovoljenje pa je mogoče dobiti samo za dve. Torej ostalih strokovnih nalog varnosti pri delu ni mogoče opravljati, če ne opravljaš vsaj ene naloge za katero se lahko pridobi dovoljenje.

Tako mora nekdo, ki želi npr., izvajati usposabljanja iz varnosti pri delu, zaprositi za dovoljenje za delo, za nalogo, ki jo dejansko sploh ne namerava izvajati (pregledi strojev, meritve), samo, da zadosti formalnim zahtevam. To pa povzroči dodatne finančne stroške (npr. nabava instrumentov in pripomočkov, njihovo kalibracijo in podobo) in predstavlja administrativne ovire (beri adminisatrativne) in svobodno podjetniško pobudo. ali pa izvajalcu onemogoči delo v kolikor nima ustrezne izobrazbe za ti dve nalogi.

Prav tako se mi zdi zahteva - pogodba o zaposlitvi neutemeljena, ker ne gre za strokovne kriterije, dopuščene bi morale biti tudi druge oblike (npr. avtorsko, delovršno in podobno).

Predlagam spremembo pogojev za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu:


- dovoljenje za delo naj bo vezano na strokovne pogoje (IZOBRAZBA, STROKOVNI IZPIT, da bo delo opravljano kvalitetno) in ne administrativne (oblika pogodbe, zaposlitve in podobno-trenutno je zahtevano redna zaposlitev)
- dovoljenje naj se izdaja tako za fizične osebe, kot za podjetja, vedno pa naj bodo naštete osebe, ki so usposobljene za izvajanje posamezne naloge
- v dovoljenju naj bodo naštete vse naloge izmed enajstih, za katere izvajalec izpolnjuje pogoje (nekako tako, kot ima vsak v vozniškem dovoljenju napisano kakšna vozila sme voziti)
- izdaja naj se za vse strokovne naloge
- potrebna oprema naj bo odvisna od vrste storitve in naj si jo izvajalec predpiše v metodologiji in postopkih izvajanja sam
Kaj menite ?
admin2
Administratorji strani
 
Prispevkov: 71
Pridružen: 03 09 2012 19:53

Re: Pobuda za spremebo pogojev za pridobitev dovoljenja za d

OdgovorNapisal/-a mpmp » 23 04 2013 11:02

Pozdravljeni,

v DVILJ smo ferbruarja 2013 na na MDDSZ poslali dopis v zvezi s tem:

Predlog in pripombe na pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu in pobuda za spremembe

Spoštovana,

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD določa, da lahko delodajalec za opravljanje vseh ali posameznih nalog po zakonu poveri zunanjim strokovnim službam z dovoljenjem za delo, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu (28. člen).

Hkrati pa 63. člen ZVZD določa, da se izdaja dovoljenje za delo samo za dve strokovni nalogi izmed 11 naštetih v 29. členu ZVZD.

Predlagamo, da se spremeni 63. člen ZVZD in se predpiše zahteva po dovoljenju za opravljanje vseh 11. strokovnih nalog. Na tak način bodo lahko delodajalci izbrali zunanjega strokovnega delavca - posameznika, oz strokovno službo, ki ima ustrezne posameznike za katerokoli od 11 strokovnih nalog, v kolikor bo ta zunanja oseba ali služba izpolnjevala minimalne pogoje. Npr. opravljanje strokovne naloge, notranjega nadzora, spremljanja stanja v zvezi z nezgodami, pripravljanje in izvajanje usposabljanj delavcev, sodelovanje z izvajalcem medicine dela bi zadoščala ustrezna strokovna izobrazba in strokovni izpit iz VZD.

Ni namreč logično, da strokovnjak s področja varnosti pri delu s strokovnim izpitom iz VZD sam, ali zunanja strokovna služba ne more opravljati preostalih devetih strokovnih nalog določenih v ZVZD za katere izkazuje vsa potrebna strokovna znanja, ker nima pridobljenega dovoljenja za eno od obeh strokovnih nalog, za kateri je možno pridobiti dovoljenje za delo. Zaradi te administrativne ovire je številnim varnostnim inženirjem onemogočeno opravljanje dela.

Dovoljenje za delo (pridobljeno za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju, obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme) in ki pogojuje, da strokovni delavec za VZD lahko opravlja ostalih devet strokovnih nalog tudi ne dokazuje usposobljenosti za opravljanje ostalih strokovnih nalog ki so:
1. svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
2. svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
3. usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
4. izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;
7. opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
8. izdeluje navodila za varno in zdravo delo;
9. spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;
10. pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;
11. sodeluje z izvajalcem medicine dela.

Sedaj se za opravljanje nalog 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 v ZVZD ne zahteva dovoljenja za delo, delodajalec pa po drugi strani ne sme izbrati izvajalca, za te strokovne naloge, ki nima dovoljenja za delo in gre torej za kontradiktornost in čisto administrativno oviro.
Oz. povedano drugače, nelogično je, da je strokovni delavec za opravljanje slednjih devetih strokovnih nalog zakonsko primoran nabaviti drago opremo in zaprositi za dovoljenje za delo za strokovno nalogo, ki je niti nima namena opravljati.
Zatorej je potrebno tako administrativno ovira odstraniti in predlagamo spremembo 63. člena ZVZD in posledično tudi Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.

Predlagamo, da se izda enotno dovoljenje za delo v katerem se navede za katere vse strokovne naloge je vsak posamezni strokovni delavec usposobljen oz. na podlagi tega za katere strokovne naloge zunanja strokovna služba izpolnjuje pogoje. Nekako tako, kot imamo vozniško dovoljenje in je v njem navedeno katere vse vrste vozil smemo upravljati. V našem primeru to pomeni, da bi bilo v enem dovoljenju označeno, katere vse strokovne naloge lahko posameznik oz. zunanja strokovna služba opravlja, ker je v predhodnem postopku izkazal, da izpolnjuje predpisane pogoje. Npr. za izvajanje usposabljanja bi bila potrebna: strokovna izobrazba, strokovni izpit, pedagoško andragoško znanje, metodologija in če se izkaže, da posameznik izpolnjuje te pogoje, bi bila v dovoljenju označena ta dejavnost – strokovna naloga.
Na ta način bi bilo omogočeno delo zunanjim strokovnim delavcem - posameznikom ali službam (kdor pač za dovoljenje zaprosi) ki se na trgu npr. ne želijo ukvarjati z pregledi strojev ali preiskavami škodljivosti v delovnem okolju iz različnih razlogov (nimajo znanja ali pa se jim zdi ekonomsko nezanimivo vsled dragih instrumentov, premalo povpraševanja, … ).
Menimo, da je do uporabnikov storitev varnosti in zdravja pri delu korektno, da se kakovost vseh strokovnih nalog s področja VZD preverja in zagotavlja tudi že ob izdaji dovoljenja za delo vsakemu posamezniku za vsako od strokovnih nalog in ne z administrativnimi ovirami.

V smislu omogočanja podjetniške svobode in pobude v današnjih zaostrenih razmerah je tudi določilo Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, ki v 10. členu zahteva od izvajalcev pri podjetju z dovoljenjem za delo, da imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, velika administrativna ovira, ki ob zgoraj izpolnjenem pogoju v ničemer ne zagotavlja višje kakovosti storitve oz. varstva potrošnika. V vsakem primeru je potrebno dopuščati tudi druge oblike pogodb, npr. avtorsko pogodbo, delovršno pogodbo in podobno, v kolikor seveda oseba izpolnjuje prej omenjene strokovne pogoje in ima dovoljenje za delo.
Pravilnik uvaja neke dodatne omejitve (npr. pogodbo o zaposlitvi), katerih zakon ne predvideva, torej Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu glede na določila 70. člena zakona prekomerno posega v pogoje za pridobite dovoljenja, kot jih predpisuje ZVZD.

Prosimo za proučitev predlogov in spremembo obeh predpisov v predlagani vsebini.

Omenjeno pobudoi DVILJ je obravnaval tudi Svet za VZD. Zapisnik ste člani DVILJ dobili po pošti.

Predlagamo, da se vsi, ki imate probleme z obnovitvijo dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog povežete in izoblikujete stališča in predloge ter jih javno polemizirate. Pri tem je DVILJ pripravljeno sodelovati.

Lep in varen dan,

mp
mpmp
 


Vrni se na Predpisi o varnosti in zdravju pri delu

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov

cron