Stran 1 od 1

Ustanovitev industrijske poklicne gasilske enote

OdgovorObjavljeno: 30 03 2018 00:10
Napisal/-a admin2
Kaj menite o obveznosti ustanovitev industrijske poklicne gasilske enote, ki je določen na podlagi 28. člena Zakona o gasilstvu, in Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ? :?
Seznam vrst dejavnosti povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti določene s strani ministra za obrambo, ki določa potrebo po točkovanju in ustanovitvi industrijske poklicne gasilske enote bo marsikoga presenetil, ko bo ugotovil, da bi moralo imeti doberšen del firma tako enoto glede na omenjena merila.

Zanima me, katere dejavnosti spadajo in katere ne pod izraz "kemična dejavnost", za katero se zahteva ustanovitev industrijske poklicne gasilske enote?
Ali je to vsako delo s kemikalijami, npr prepakiranje kemikalij v manjše embalaže, mešanje različnih kemikalij ali je to mišljena zgolj proizvodnja novih kemičnih snovi ?

Pa poglejmo še sam seznam:

Vrste dejavnosti Štev. točk
– kovinsko predelovalna dejavnost, predelava negorljivih materialov 1
– lesna, konfekcijska, papirna in živilska dejavnost 2
– gumarska in druga po požarni ogroženosti podobna dejavnost, izdelava izdelkov iz plastike, toplarne, termoelektrarne 3
– tekstilna industrija (predilnice, tkalnice) ter druga kemična dejavnost, lakiranje z vnetljivimi snovmi 4
– proizvodnja lakov, lepil in smol ter skladiščenje vnetljivih tekočin in plinov 5
– proizvodnja eksploziva, proizvodnja pirotehničnih izdelkov, proizvodnja električne energije s pomočjo jedrske tehnologije 6