Stran 1 od 1

Direktiva - rakotvorne in mutagene snovi

OdgovorObjavljeno: 15 01 2018 15:55
Napisal/-a mpmp
Dne 27. 12. 2017 je bila v Uradnem listu EU tudi v slovenščini objavljena novela Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu z naslovom DIREKTIVA (EU) 2017/2398 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2004/37/ES.
Slovenija mora z njo uskladiti svoje predpise najkasneje do 17. 1. 2020. Spremeniti bo morala in dopolniti najmanj Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (UL RS 101/2005, 38/2015), za katerega je zadolženo MDDSZ, in Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS 87/2002, 29/2003, 124/2006), za katerega je zadolženo MZ. V zvezi s tem je ZSSS poslala na pristojni ministrstvi pisno pobudo o načinu uskladitve slovenskih predpisov z novelo.

Lep in varen dan,
DVILJ