Stran 1 od 1

Predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah

OdgovorObjavljeno: 07 07 2016 09:26
Napisal/-a mpmp
Pozdravljeni,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in ga posredovalo v javno obravnavo, ki bo trajala do 15. 7. 2016. (PRIPONKA)

V predlog ZGD-1J so prenesene zgolj obvezne določbe direktive Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. S tem se določi obveznost za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500, da v poslovnem poročilu priložijo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Izjava o nefinančnem poslovanju se nanaša na preteklo obdobje poslovanja in vsebuje podatke o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju.

Naprošamo predstavnike MDDSZEM, strokovna združenja, socialne partnerje in vse, ki se imate namen odzvati na predlog Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), ki je v javni obravnavi, da predlagate spremembe navedenega Zakona v smislu:

Raziskovalci ugotavljajo, da je za kakovost življenja potrebno veliko več kot samo denar in da socialne psihološke oblike blaginje korelirajo le zmerno z gospodarskim razvojem. Poudarjajo, da ugotovitve kažejo, da je za družbo pomembno, da v njej ne merijo le ekonomskih spremenljivk učinkovitosti, ampak da merijo tudi socialno psihološke spremenljivke ugodja.

V državnih ustanovah naj bi zato spodbujali podjetja in druge organizacije z uporabo »mehkih«, nezavezujočih instrumentov gospodarske politike, kot so npr. spodbude k izboljševanju poročanja o družbeni in okoljski dejavnosti. Za takšno poročanje se je uveljavil izraz trojna bilanca ali 3 P – (ljudje, zemlja in dobiček oz. v angl. people, planet and profit).

V podjetjih naj bi npr. z vsakoletno trojno bilanco poročali o svojem delovanju na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Gospodarski del bilance naj bi obsegal finančno-ekonomske spremenljivke, povezane s tokom denarja. Okoljski del vsebuje spremenljivke, vezane na meritve naravnih virov. Družbeni del trojne bilance naj bi vseboval družbene spremenljivke, ki se nanašajo na družbeno dimenzijo in vključujejo izobraževanje, enakost, dostopnost do družbenih virov, varnost in zdravje, dobro počutje, kakovost življenja, socialni kapital ipd. Na področju VPD vsebujejo npr. število poškodb pri delu, bolniško odsotnost, invalidnost, kriminaliteto ipd.

Lep in varen dan,

DVILJ