Stran 1 od 1

Prenova Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju m

OdgovorObjavljeno: 10 06 2015 15:44
Napisal/-a mpmp
Prosimo za kometaje na poziv Zbornice VZD:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v obdobju zadnjih nekaj mesecev prejelo nekaj pobud za spremembe Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66). Vse pobude so bile vezane izključno na povečanja dopustne hitrosti vožnje viličarjev v zaprtih prostorih na 10 ali celo 15 km na uro.

Svoje pobude za tovrstne spremembe pobudniki utemeljujejo z navedbo, da podjetja, ki v svojih delovnih procesih uporabljajo viličarje, zaradi premajhne hitrosti viličarjev ne morejo biti konkurenčna drugim podjetjem, da se viličarji zaradi omejitve na 5 km kvarijo (kvarila naj bi se hidravlika, potrebno naj bi bilo po njihovem predelovati viličarje, da bi lahko vozili tako počasi, in za te predelave drago plačati).

Zaradi ocene, da gre za materijo povezano z administrativno razbremenitvijo oz. poenostavitvijo postopkov, želi v postopku prenove citiranega pravilnika sodelovati tudi Ministrstvo za javno upravo.

Na podlagi predloženih odgovorov, za katere je ministrstvo zaprosilo Inšpektorat RS za delo in podjetje Jungheinrich, predvsem pa na podlagi podatkov o nezgodah pri delu, povezanih z uporabo viličarjev v zaprtih prostorih, na ministrstvu menijo, da je povišanje maksimalne dovoljene hitrosti viličarjev možno le v primeru hkratne določitve pogojev, pri katerih bi bila maksimalna dovoljena hitrost viličarjev lahko višja od 5 km/h. Ti pogoji bi vključevali fizično ločenost transportnih poti za viličarje in pešce, strogo določene oznake nevarnih področij, kjer poteka vožnja viličarja, nujno uporabo varnostnih pasov za upravljavce viličarjev, vgrajenost sistemov za samodejno ustavitev viličarjev, preden ti naletijo na oviro, in podobno.

Ministrstvo ocenjuje, da je potrebno pravilnik temeljito prenoviti in je k prenovi povabilo tudi strokovno javnost. Zato Zbornica VZD sprejema stališča stroke vzd v zvezi s tem.

Kakšni kometarji, stališča, predlogi?

Re: Prenova Pravilnika o varstvu pri nakladanju in razkladan

OdgovorObjavljeno: 10 06 2015 16:53
Napisal/-a Oru1
Omejitev hitrosti viličarja se s takšnimi pravilniki ne ureja, to v internem aktu in za svoje prostore - površine določi in z ustreznimi znaki - opozori uredi tisti, ki zagotavlja varnost na tem delovišču. Hitrost je pogojena s tveganji, tudi 5 km/h je veliko, če zadeve ne obvladap? Hitrost lahko limitirajo le v javnem prometu in to "spodaj in zgoraj", to pa ni več "varnost pri delu", kot so že in tudi opremo za te viličarje (gradbeno mehanizacijo, s spremstvom ali ne), le definirati je, ali za takšen viličar zadošča pregled in preizkus brezhibnosti pa to, ali tehnični pregled z registracijo? Imel sem primer, ko nismo smeli imeti zaporo ceste in svetlobno signalizacijo, da smo se z enega konca tovarne do skladišča morali voziti še ne 100 metrov po občinski cesti, da so se "zmigali smo skoraj šli v stečaj" (elaborati, soglasja, pa kdo znak sme postaviti, ...). jaz bi raje o "nakladanju". Če nam bo uspelo napisati kaj takega, da bo "zdržalo" kot do sedaj (skoraj 50 let), ker tehnologija šiba, ravno tako bremena se menjajo, le pisatelji pravilnikov se ne menjajo ;)