Stran 1 od 1

Pravilnik prijave na področju varnosti in zdravja pri delu

OdgovorObjavljeno: 09 08 2013 09:26
Napisal/-a admin2
Izšel je nov Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS št. 54/2013

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201354&stevilka=2054


Objavljani so trije obrazci:

Priloga 1: Prijava nezgode - poškodbe pri delu http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-054-02054-OB~P001-0000.PDF#!/pdf
Priloga 2: Prijava nevarnega pojava http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-054-02054-OB~P002-0000.PDF#!/pdf
Priloga 3: Prijava poklicne bolezni http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-054-02054-OB~P003-0000.PDF#!/pdf


V zvezi z prijavami se poraja precej nerazjasnjenih vprašanj kot so :

  • zakaj obrazec za prijavo poškodbe ni usklajen z obrazcem ER-8 (zlasti se ne ujemajo tudi nekateri šifranti)
  • kako naj delodajalec pridobi podrobne podatke o vrsti poškodbe (npr. ali je potrebno prijavljati sedaj na dveh različnih obrazcih)
  • kaj so drugi nevarni pojavi (razen naštetih v obrazcu
  • Polje 13: vpiše se podatek o delovnem okolju po šifrantu; ali je mišljeno konkretno delovno okolje na katerem je nastala poškodba, ali podatek izhaja iz šifre dejavnosti in iz katere, če ima delodajalec registriranih več dejavnosti (v šifrantu so očitno pomešani nazivi dela in nazivi iz šifrantov registriranih dejavnosti firm)
  • šifranti imajo več nivojev zato se zastavlja vprašanje do katere globine je potrebno vpisati šifro, še zlasti, če delodajalec nima ustreznega podatka npr. pri šifrantu npr. Polje 27: vpiše se vrsta poškodbe po šifrantu
  • Polje 27: vpiše se vrsta poškodbe po šifrantu; kako naj obrazec izpolni delodajalec, če nima podatkov o podrobnostih poškodbe in kadar so poškodovani različni deli telesa

Ali ima delodajalec pravico do podatkov o podrobnostih poškodbe delavca kot npr. :

2.04.01.01.02 - Prelom medenice
2.04.01.01.03 - Poškodba notranjih organov trebuha
2.04.01.01.04 - Poškodba testisa (udarec, torzija, ruptura)
2.04.01.01.05 - Izguba enega testisa - drugi funkcionalno neprizadet
2.04.01.01.06 - Izguba obeh testisov
2.04.01.01.07 - Globoka rana penisa
2.04.01.01.08 - Izguba penisa
2.04.01.01.09 - Poškodba ženskega zunanjega spolovila z raztrganino
2.04.01.01.10 - Globoke opekline

in kako naj to izve TAKOJ,, ker je treba prijaviti poškodbo TAKOJ,?


Skratka zadeva je nedodelana, navodila za izpolnjevanje pa šlampasta.

Re: Pravilnik prijave na področju varnosti in zdravja pri de

OdgovorObjavljeno: 19 08 2013 10:40
Napisal/-a admin2
Očitno so sprevideli, da je pravilnik neprimeren.

iz spletne strani inšpekcije za delo:
PRIJAVA NEZGODE PRI DELU NA IRSD

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo.

Pojem "TAKOJ" pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.

Zato so izdali Obvezno navodilo z obrazcem PRIJAVA NEZGODE PRI DELU - Obvezno navodilo z obrazcem :mrgreen: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zakonodaja/p_prijave_vzd_obv_navodilo_140813.pdf

Zahteva temelji na podlagi določila 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.


iz spletne strani IVZ :

Spremembe pri prijavi poškodb pri delu - obvezno navodilo 14.8.2013

Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva se za prijavo poškodbe pri delu uporablja obrazec Prijava nezgode - poškodbe pri delu (ER-8), ki je dosegljiv na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=46&pi=5&_5 ... &pl=46-5.0.), naprodaj pa je tudi v prodajalnah tiskovin. Obrazec izpolni delodajalec v štirih izvodih, ki jih poškodovanec izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Dosedanji način prijavljanja in obrazec ostajata nespremenjena.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS je 24. junija 2013 objavilo Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, ki predpisuje spremenjen obrazec za prijavljanje Inšpektoratu za delo. Pred objavo pravilnika je prijavljanje potekalo na obrazcu, usklajenem za vse uporabnike. Ker je s pravilnikom nastalo dodatno breme za delodajalce, je na podlagi dogovora med ministrstvoma, pristojnima za zdravje in delo, 14. avgusta 2013 objavljeno obvezno navodilo, ki začasno ponovno predpisuje uporabo prve strani obrazca iz prejšnjega odstavka tudi za prijavljanje Inšpektoratu RS za delo.

Obvezno navodilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v prilogi:
word oblika http://www.ivz.si/aktualno?pi=3&_3_Filename=attName.png&_3_MediaId=7010&_3_AutoResize=false&pl=76-3.3.

in pdf oblika http://www.ivz.si/aktualno?pi=3&_3_Filename=attName.png&_3_MediaId=7012&_3_AutoResize=false&pl=76-3.3.