Ministrstvo za okolje in prostor je 27. avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21 objavilo
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Istočasno z objavo pravilnikov sta že izdani tudi prenovljeni smernici:

- Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije in
- Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.