Spoštovani!

Obveščam vas, da se je 12.2.2024 v Sloveniji začelo anketiranje v okviru evropske raziskave delovnih pogojev (EWCS, 2024), ki bo zajelo 1.300 slovenskih zaposlenih in samozaposlenih.

Gre za pomembno raziskavo, s katero si Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound) prizadeva zajeti celovito sliko delovnih pogojev v 35 evropskih državah. Vprašanja se nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje.

Evropska raziskava delovnih pogojev (EWCS, 2024) je izjemnega pomena tudi za Slovenijo, saj na nacionalni ravni nimamo podobne raziskave. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato naročilo in plačalo povečanje vzorca, na katerem se bo izvajalo anketiranje za potrebe evropske raziskave, da bi tako oblikovalcem politik, raziskovalcem in socialnim partnerjem zagotovilo bolj kvalitetne podatke.

Seveda pa je kakovost podatkov odvisna od števila oseb, pripravljenih sodelovati v raziskavi. Zato vljudno prosimo vse, ki vas bodo anketarji v teh dneh poklicali, da se vabilu k sodelovanju odzovete.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Lep in varen dan,

DVILJ