Namen promocije zdravja na delovnem mestu je

  • spodbujanje zdravega življenjskega sloga (izboljšanje prehranjevalnih navad, promoviranje telesne dejavnosti, opustitev kajenja,)
  • zmanjšanje stresa na delovnem mestu,
  • boljši medsebojni odnosi, boljša komunikacija na delovnem mestu,
  • krepitev in varovanje duševnega zdravja in boljšega počutja,
  • povečanje zadovoljstva zaposlenih,
  • ustvarjanje zadovoljnih delovnih mest,
  • itd.

 

Več na spletni strani Ministrstva za zdravje

Smernica promocija zdravja na delovnem mestu-marec_2015.pdf

 

Pa tudi :

 osha.mddsz Promocija-varnosti-in-zdravja-pri-delu

OSHA