Spoštovani,
na našem tradicionalnem decembrskem posvetu DVILJ za koordinatorje bomo ponovno imeli pisan domači in mednarodni program. Na posvet se prijavite se s klikom na zelen gumb. 
VABLJENI!
December 2023
7
Tukaj se lahko prijavite na posvet
OSNUTEK PROGRAMALokacija: Predavalnica 1, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 
8:30 - 8:55        Registracija udeležencev
8:55 - 9:00        Jernej Jenko (Predsednik DVI Ljubljana)(5 min)              Nagovor predsednika DVI Ljubljana in Otvoritev posveta
9:00 - 9:30        Marko Vaupotič (IRSD) (30 min)            Poškodbe pri delu na gradbiščih v letu 2023. 
9:30 - 10:00      Derran Williams (EBRD) (30 min)            Predstavitev študijskega primera: Resna nezgoda med                                 gradnjo cestnega tunela 
10:00 - 10:30    Matthew Widdowson (IOSH) (30 min)            Pregledovanje delovnih odrov v VB 
10:30 - 10:45    ODMOR(15 min)           
10:45 - 12:15    Aleksandra Velkavrh (Aleksandra Velkavrh s.p.)(90 min)            Pregled in primerjava dokumentacije po Gradbenem                                     zakonu in Uredbi VZD na gradbiščih
12:15 - 12:30    Debata(15 min)            Luka Bratec
12:30                Zaključek posveta           
13:30                Kosilo (Gostilna pri Micki)
 
Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi: Po Pravilniku o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Ur. list RS št. 31/2008).Točke IZS so v pridobivanju.
CENIK in POGOJI:Kotizacija za 137. posvet DVILJ .................................. 80€za člane DVILJ znaša .................................................. 50€za člane ZDVIS znaša.................................................. 60€za upokojene člane DVILJ............................................ 20€brezposelni strokovni delavci**..................................... 10€študenti FKKT *............................................................. brezplačno* Študent izpolni prijavo, jo pošlje po elektronski pošti in prijavnici predloži fotokopijo študentske izkaznice z veljavno nalepko za študijsko leto.** Brezposelni strokovni delavec za VZD naj k prijavi predloži ustrezno potrdilo, ki izkazuje status brezposelne osebe.Članstvo DVILJ in ZDVIS, pomeni plačana članarina za tekoče leto.DVI Ljubljana ni zavezanec za DDV.Zapisane cene so končni zneski.
 
Račun vam bomo izdali po prijavi oz. po plačilu najkasneje v roku 14 dni po posvetu.Potrdilo o udeležbi se izda po plačilu kotizacije in dokazano prisotnostjo na posvetu.Kotizacijo lahko poravnate po računu, ob prijavi na posvet oz. v dveh tednih po prejemu računa z nakazilom na poslovni račun pri Delavski hranilnici, IBAN: SI56 6100 0200 0054 114, SWIFT: HDELSI22, OTHR, sklic: SI00 (št. računa) ali 07122023 s pripisom ”Posvet DVILJ december 2023 Ime in Priimek”.Plačana kotizacija se povrne samo v primeru, da udeleženec obvesti organizatorja o spremembi vsaj 3 (tri) dni pred posvetom ali v primeru višje sili, na katero udeleženec nima vpliva.
Člane DVI Ljubljana, ki morebiti še nimajo plačane članarine za leto 2023 prosimo, da članarino poravnajo neposredno na poslovni račun društva. Navodila so na spletni strani DVI Ljubljana www.dvilj.si.