Priponke:
Prenesi to datoteko (NAROCILNICA-knjiga.doc)NAROCILNICA-knjiga.doc[ ]1765 kB

 

Obveščamo vas, da je izšel 

Priročnik OSEBNA VAROVALNA OPREMA

v prenovljeni in dololnjeni izdaji.

Avtor dr. Jožef Horvat

Priročnik v prenovljeni in dopolnjeni izdaji je namenjen vsem, ki se pri svojem poklicnem delu srečujejo z varstvom in zdravjem pri delu in varnostnim inženirjem, posebej v pomoč pri izdelavi ocene tveganja in izjave o varnosti, pri izbiri osebne varovalne opreme.

V pomoč bo tudi delodajalcem, pravnim osebam v trgovini, samostojnim podjetnikom pri poznavanju, zagotavljanju in izbiri primerne osebne varovalne opreme.

Knjiga je namenjena tudi kot študijsko gradivo študentom in vsem bodočim diplomantom, ki se bodo odločili, da svojo poklicno pot nadaljujejo v smeri zagotavljanja več varnosti in zdravja pri delu.

V Sloveniji je pri trgovcih, pri malih podjetnikih, pri samozaposlenih, kmetijstvu in gozdarstvu, pri uporabi, žal še veliko nepoznavanja in nepravilnosti na področju osebne varovalne opreme. Letna poročila in stanje (ne)uporabe osebne varovalne opreme, so opisana v poročilih pristojnih inšpekcijskih organov.

Inšpekcijski pregledi Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi z osebno varovalno opremo se vršijo na podlagi določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

Tržni inšpektorat pa izvaja inšpekcijske nadzore s kontrolo izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti z Uredbo (EU) 2016/425, tako na trgu s kontrolo pri distributerjih, dobaviteljih, uvoznikih, in proizvajalcih. Posebno vlogo pri nadzoru osebne varovalne opreme pri uporabnikih, to je v delovnih procesih, izvaja pristojni organ za ugotavljanje skladnosti. Pri izpolnjevanju postopkov ugotavljanja skladnosti se preverja vsak tip posebej in sicer ali so zahteve, ki jih ureja Uredba EU 216/425 izpolnjene in s tem tudi izpolnjevanje zahtev standardizacijske zakonodaje.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru nad uporabo:

  • ne zagotavljanje OVO,
  • ne zagotavljanje uporabe OVO,
  • ne zagotavljanje pregledov in preiskav OVO,
  • neopredeljenost OVO v internih aktih (izjava o varnosti in ocena tveganja),
  • ne vodenje evidence o preskusih in pregledih OVO.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru na trgu:

  • ne zagotavljanje predpisanih navodil za uporabo,
  • nepopolna navodila za uporabo,
  • neskladnost navodil v slovenskem jeziku z navodili, ki jih je zagotovil proizvajalec v tujem jeziku,
  • ne zagotavljanje, nepopolnost izjave EU o skladnosti.

Knjiga Osebna varovalna oprema je izšla s pomočjo Društva varnostnih inženirjev Ljubljana ter podjetja PAB  Akrapovič v Založbi DVI Ljubljana.

Knjigo Osebna varovalna oprema je mogoče naročiti preko spletne pošte na naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naročilnica je v priponki.