Pozdravljeni,

 dne 24.2.2023 je izšla nova številka Uradnega lista RS, št. 25/2023, dostopna nahttps://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023025.pdf

 

Pravilnik o poklicnih boleznih

Ta pravilnik določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,  postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. S tem pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec,  spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.

 Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na KIMDPŠ. Minister imenuje člane interdisciplinarne skupine strokovnjakov najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika. KIMDPŠ izda poslovnik o načinu dela interdisciplinarne skupine strokovnjakov najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika. 

 Določen je tudi nov SEZNAM poklicnih bolezni (priloga 1). Vključene so tudi nalezljive bolezni, covid …..

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (t.j. 25.2.2023), uporabljati pa se začne 1. maja 2023.

 

DVILJ