Izšel je priročnik:

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

 
 KM obolenja prirocnik2

 

Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja.

Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj.

Priročnik je v elektronski obliki objavljen na portalu Varnost in zdravje pri delu: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/publikacije

Če pa bi želeli pridobiti/deliti priročnik v tiskani obliki, prosimo, če ustrezno število izvodov naročite s pomočjo obrazca, ki je objavljen na: https://www.1ka.si/KMO