133. Posvet Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, je potekal preko spleta (aplikacija ZOOM) v četrtek 31. 3. 2022 med 8:30 in 13:30 uro.

 

    Predavatelj Naslov
08:00 08:20   Registracija udeležencev
08:20 08:25 Luka Bratec Odtvoritev posveta 
08:25 08:30 Luka Bratec Tehnična navodila za posvet
08:30 09:00 dr. Cleo Varianou Mikellidou Spletan pladforma za ocenjevanje tveganja Tele- WOSH
09:00 09:05 Vprašanja za dr. Cleo Varianou Mikellidou  
09:05 09:50 Brian Molloy Spletna platforma BeSMART.ie za izdelavo ocene tveganja
09:50 09:55 Vprašanja za Brian Malloy  
09:55 10:40 Hugh Maxwell Preoblikovanje strokovnega delavza za VZD za prihodnost
10:40 10:45 Vprašanja za Hugh Maxwell  
10:45 11:00 PAVZA1  
11:00 11:10 Primož Jagrič, GARSK in Mateja Gris, SZPV Platforma za e-učenje za načrtovanje reševanja, če so v požaru ali drugi nesreči udeležene osebe z omejitvami
11:10 11:15 Vprašanja za Primož Jagrič, GARSK in Mateja Gris, SZPV  
11:15 11:35 Mateja Rokvič Osebna varovalna oprema pri operativnih gasilcih
11:35 11:40 Vprašanja za mateja Rokvič  
11:40 12:25 Marjetka Učakar Zahteve skladnosti OVOza zaščito pred snovmi in mešanicami nevarnimi za zdravje
12:25 12:30 Vprašanja za Marjetka Učakar  
12:30 13:00 mag. Muharem Husič Kemijska ocena tveganja pri deliu z nevarnimi snovmi v gospodarski družbi
13:00 13:05 Vprašanja za M uharem Husič  
13:05 13:20 Luka Bratec Zaključek posveta
13:20 13:30 PAVZA 2  
13:30 14:15   REDNA VOLILNA SKUPŠČINA