posvet 2018 5

posvet 2018 3

 

Posvet je bil uspešno izveden.

 

posvet 2018 4

 

Udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi, s podeljenimi
kreditnimi točkami (8 točk) v skladu s Pravilnikom o
stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na
področju varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št.
109/2011).


Program je potrjen s strani IRSD v skladu s Pravilnikom o
programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za
varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Ur. list RS št. 31/2008).

 

Gradivo in fotografije za člane bodo objavljene na forumu.