Vljudno vas vabimo na 10. posvet Kemijska varnost za vse:

Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje

 

(Laško, 23. in 24. oktober 2018),

ki ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira skupaj z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Uradom RS za kemikalije ter Zavodom RS za šolstvo, sofinancira pa ga Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

 

Podrobnosti so razvidne iz priloženega vabila in programa.